Spisak Plavanjaca ubijenih za vrijeme operacije "Oluja" i nakon "Oluje"

 1. ALFIREVIĆ Dušana VOJIN,rođ.1955.
 2. BOJANIĆ Miloša LUKA,rođ.1918.
 3. BURSAĆ Save PETAR,rođ.1925.
 4. CVIJANOVIĆ Spasenije JOKA,rođ.1902.
 5. DRAGIŠIĆ MILKA(žena Laze),rođ.1926.
 6. DRAGIŠIĆ Jovana Lazo,rođ.1919.
 7. DUBAJIĆ Sime LAZO,rođ.1920.
 8. ĐURIĆ Ilije SAVA,rođ.1942.
 9. GRUBOR Damjana JOVO,rođ.1922.
 10. GRUBOR Jove JOVAN,rođ.1930.
 11. GRUBOR Sime MARIJA,rođ.1905.
 12. GRUBOR Steve MILICA,rođ.1941.
 13. GRUBOR Marka MILOŠ,rođ.1915.
 14. GRMUŠA Trivuna ANĐA,rođ.1950.
 15. JOVIČIĆ Todora SAVA,rođ.1952.
 16. KARANOVIĆ Luke Đuro,rođ.1954.
 17. PAJIĆ KUZMAN,rođ.1899.
 18. PERIĆ Gliše PETAR,rođ.1924.
 19. RODIĆ Petra BRANKO,rođ.1930.
 20. RUSIĆ ANĐELKA.rođ.1952.
 21. RUSIĆ Sime ANĐA,rođ.1904.
 22. RUSIĆ Nikole SVETO,rođ.1961.
 23. SAVIĆ Dane TODOR,rođ.1908.
 24. SAVIĆ Jovana LAZO,rođ.1947.
 25. ŠIMIĆ Petra BRANKO,rođ.1949.
 26. TINTOR Miloša VOJIN,rođ.1952.
 27. TORBICA Jovana DUŠAN,rođ.1944.
 28. VIDOVIĆ Dušana STEVAN,rođ.1939.
 29. VUJINOVIĆ MARIJA,rođ.1910.
 30. VUJINOVIĆ Mate MARTA,rođ.1905.
 31. SLJEPČEVIĆ REMZO,rođ.1947.
 32. DUBAJIĆ Đurđa NIKOLA,rođ.1930. vodi se kao nestao
 33. BURSAĆ-STEVIĆ JOVAN

(Izvor: Podaci Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas", Beograd, PLAVNO monografija, Bgd 2008.)

Nazad na naslovnu
email: zdplavno@gmail.com
Vojvođanskih brigada 111, Batajnica, Srbija

Molba za pomoć u obnovi crkve Svetog velikomučenika Georgija u Plavnu
Novčani prilozi se mogu uplatiti na račune:
 • Dinarski, na tekući račun ZD Plavno broj računa 205-100696-58
 • Devizni,
  broj računa 00-708-0003729.6
  IBAN RS35205007080003729675
  Svrha uplate: donacija za obnovu crkve
  - Instrukcije za plaćanje u eurima (pročitaj)
  - Instrukcije za plaćanje u dolarima (pročitaj)
  - Instrukcije za plaćanje u funtama (pročitaj)
 • Uplata u kunama, u samoj crkvi, svešteniku u Plavnu


Spisak donatora - 2017/2018.
Spisak donatora - 2017/2018. u Plavnu

Selo Plavno smješteno je u prekrasnoj dolini, samo 18 kilometara od Knina.
Nekada je u tu živjelo preko 2000 ljudi, a danas, prema zadnjem popisu, u Plavnu ih ima svega 260.
Zavičajno društvo Plavno je osnovano 8. januara 2005. godine u Batajnici, Srbiji.
Želja nam je da sačuvamo uspomene na selo Plavno od zaborava i akcijama pomognemo Plavnu koliko je to moguće. Sakupljanjem priloga Plavanjaca i drugih dobronamernih ljudi, obnovljen je krov crkve Svetog Đurđa u selu Plavnu 2012., a 2015. je finansirana i obnova ograde oko groblja.


Na mejl zdplavno@gmail.com možete nam slati tekstove, najave događaja i objavićemo ih na sajtu.