Spisak donatora

SPISAK PRILOŽNIKA KOJI SU SVOJE PRILOGE DALI ZA OBNOVU CRKVE SV.GEORGIJA U PLAVNU (PRILOZI SKUPLJENI U PLAVNU)

 1. Petar i Jovanka Bursać, 500,00 €
 2. Božica Bjelinić, 600,00 kuna
 3. Petar Bursać (Vase), 50,00 švajcarskih franaka
 4. Igor Bursać sin Petra, 50,00 švajcarskih franaka
 5. Milorad Đumić, 100,00 švajcarskih franaka
 6. Stevo Vukobrat (Đuđe), 200,00 kuna
 7. Darinka Vukobrat (Đuđe), 100,00 kuna
 8. Dragan Grubor (Janka), 2.000,00 švedskih kruna
 9. Jeka Rusić (Jeja), 200,00 kuna
 10. Gojko i Anđa Šimić, 50,00 €
 11. Ilija Šimić, 80,00 €
 12. Jovan Đurić (Janka), 200,00 aud
 13. Đuro Rodić (Bogdana), 50,00 švajcarskih franaka
 14. Dragica Đurić, 50,00 €

Prilozi uplaćeni kod sveštenika Milorada Đekanovića

AKCIJU SU DO SADA SVOJIM PRILOZIMA POMOGLI DONATORI - PRILOŽNICI :*

 1. Lazar ( Đukić ) Đurić, 1000 RSD
 2. Đurić Marija i Jovan, 10000 RSD
 3. Beošped d.o.o Mile Đurić, 600 €
 4. Preduzeće Forbel d.o.o - Bgd, prijatelj Plavna, 11500 RSD
 5. SZR Džoe Kabl (porodica Stevana – Ćeve Kelića), 15000 RSD
 6. Đurić (pok. Save Kele) Branko – Baćo, 10000 RSD
 7. Perić ( pok. Dragana ) Danko, 5500 RSD
 8. Ivađo d.o.o - Beograd, Milorad (Đure) Karanović, 15000 RSD
 9. S. z. sr. radnja Đurić, Mile (Šumonja) Đurić, 10000 RSD
 10. Cvijanović (pok. Nikole) Slavko, 5000 RSD
 11. prof. Rusić Nikola, 5000 RSD
 12. Bursać Zdravko – Tubić, 100 €
 13. Bursać Miloš, 1000 RSD
 14. Rusić Petar, 1000 RSD
 15. prof. dr. Milorad (pok.Momčila) Kuraica, 100 €
 16. Rusić Jovan, 1000 RSD
 17. Krivošija (Vujić) Marija, 1000 RSD
 18. Rusić (Vujić) Sava – Šuša, 1000 RSD
 19. Bjelinić Milica, 1000 RSD
 20. Rodić Jadranka, 1000 RSD
 21. Dobrijević (Vujić) Nevenka, 1000 RSD
 22. Opačić (Lake) Radovan, 200 €
 23. Opačić Damjan, 50 €
 24. Marinković (Obrada) Đuro, 50 €
 25. Rusić Radomir, 40 €
 26. Đurić Sava – Sakica, 1000 RSD
 27. Milan – Mijo (Bazalo) Bursać, 50 €
 28. Novica (Novaka) Rusić, 20 €
 29. Rusić Dule – Dušan, 20 €
 30. Slavko (Đure) Bursać, 100 €
 31. Đuro (pok. Taće) Grubor – Metallinex, 200 €
 32. Grubor Jovan, 5000 RSD
 33. Opačić (Luke) Petar, 100 €
 34. Opačić (Luke ) Nebojša, 100 €
 35. Anđa Rodić (pok. Perine Đurića), 3000 RSD
 36. Goran (Radičić) Đurić, 50 €
 37. Đurić Mile – Šule, 50 €
 38. Mićo Grmuša – Kuvar, 50 €
 39. Đurić (pok. Mile Cvijića) Jovan – Jovanica, 5000 RSD
 40. Savić Željko, 50 €
 41. Perić Slavko (pok. Dušana) i Perić Bosiljka, 5200 RSD
 42. Karanović Branko-Branđo, 5000 RSD
 43. Štamparija Bariprint d.o.o., Đordje Barišić, štampani materijali, 100 €
 44. Jovan i Marta (Šumonja) Đurić, 10000 RSD
 45. Torbica (Dušana) Miloš, 20000 RSD
 46. INTERNATIONAL POINT SD d.o.o. – Slaviša Vujanac, 12000 RSD
 47. Aleksandar Đurić (Radičić), 2500 RSD
 48. Đurić Dragan, Brnjaković, 5000 RSD
 49. Đurić (Jovana) Zoran, 5000 RSD
 50. Opačić Slavko (Kečić), 2000 RSD
 51. Opačić Milorad (Kečić), 2000 RSD
 52. Đurić Mirko, 10000 RSD
 53. dipl. pravnik dr Đuro (Miloš) Đurić - Jovišković, 50 €
 54. Đuro (Kecalo) Perić, 9000 RSD
 55. Bursać (Pajin) Željko, 1500 RSD
 56. Dragišić Slavko, 40 €
 57. Rusić (Zelenković ) Milovan, 20 €
 58. Bursać (Vasinova) Mika, 2000 RSD
 59. Dušan (Lišković) Đurić, 3000 RSD
 60. Mile (Tučko) Đurić, 50 €
 61. Stević (Davidov) Đurić, 50 €
 62. Perić Mirko, 30 €
 63. Đurić (Perinov) Petar, 3000 RSD
 64. Kuraica Dušan, 3000 RSD
 65. Rusić (Šunjić) Slobodan, 40 €
 66. Vukobrat Danilo, 100 €
 67. Mile i Predrag (Savičić) Đurić, 50 €
 68. Bursać Tode, 5000 RSD
 69. Mačulis Julis i Jovanka, 50 €
 70. Maksić Krsto i Jovica, 150 €
 71. Đurić Žarko (Bućić), 500 €
 72. Nine (Ćirin) Đumić, 10000 RSD
 73. Kuraica Petar, 1000 RSD
 74. TERMOKLIMA doo - Petar Grubor, Beograd, 30000 RSD
 75. Auto Nena Still d.o.o., 20000 RSD
 76. Kuraice Ljube, 3000 RSD
 77. VUCCOM ŠPEDICIJA,Perić Zdravko p.Gliše, 25000 RSD
 78. STR KRKA, Đurić Jovan i Đurić Milena, 10000 RSD
 79. Đurić (pok. Momčila) Zoran, 2000 RSD
 80. Đurić Predraga Andrijana, 1000 RSD
 81. Opačić p. Nikice Goran, 4000 RSD
 82. SZR METALAC, Đurić Dušan, 50000 RSD
 83. TENEN d.o.o., Salaš, Rodić (Panić) Jovo, 25000 RSD
 84. Rodić (pok. Spase) Stevo, 16000 RSD
 85. Vučenović (p. Steve) Aleksandar, 50 €
 86. Đurić Rajna, 6000 RSD
 87. Đurić (Simotović) Đuro, 5000 RSD
 88. AUTO GAGI d.o.o., Beograd, Mirko Kubat, prijatelj Plavna, 7000 RSD
 89. Vukobrat (Dake) Dujo, 10000 RSD
 90. Vukobrat (Dake) Goran, 5000 RSD
 91. Opačić (p. Nikice) Milovan, Batajnica, 3000 RSD
 92. Medić Nataša, 1500 RSD
 93. IGMA Inženjering DOO, Beograd, 20000 RSD
 94. Bojanić Radoslav, 5000 RSD
 95. Eror (Vukobrat) Nevenka, 5000 RSD
 96. Grmuša (Glišotić) Mirko, 50 €
 97. Torbica (Nikole) Saša Pećina, 50 €
 98. Vukobrat (Dušana) Dragan, 5000 RSD
 99. Reljić Slobodan, 3000 RSD
 100. Vujnović Zdravko - Kec, 100 €
 101. Vukobrat (Dake) Đuro, 12000 RSD
 102. Vukobrat (Dake) Zoran, 5000 RSD
 103. Rodić Stevan, 10000 RSD
 104. Vukobrat (Gorana) Dane, 5000 RSD
 105. Rusić (Jove) Goran, 1000 RSD
 106. Opačić Stevo, 3000 RSD
 107. Opačić N.Gale, 2000 RSD
 108. Grubor (Jovo) Slavko, 20 €
 109. Kantar Nikola, 50 €
 110. Bjelinić Slavko, 5500 RSD
 111. Bursać Sava Stević, 3000 RSD
 112. Mirjana (Bursać) Mitrović, 50 €
 113. Đurić (Jovana) Ratko, 2000 RSD
 114. Rusić Milica, 2000 RSD
 115. Rusić Petar, 1000 RSD
 116. Makarević Aleksandar, 1000 RSD
 117. Perić (pok. Janka) Dejan, 5000 RSD
 118. Brane (Nine) Perić iz Šapca, 10000 RSD
 119. Rusić (pok. Kuzmana) Branko, 10000 RSD
 120. Bursać (Markov) Nikola, 3000 RSD
 121. Jovanka (rođ. Đurić) Mačulis, 5000 RSD (uplata donacije po drugi put)
 122. Dulum Slavko, 4000 RSD
 123. Koralšped d.o.o. Subotica, Ljubiša Đorđević, prijatelj Plavna, 15000 RSD
 124. Grmuša Dujkan, 50 €
 125. Goran (Jovana) Đurić - Šogi, 50 €
 126. Koviljka (pok. Marete) Đurić, 50 €
 127. METALAC, a.d. Gornji Milanovac, Predsednik Metalac grupe Dragoljub Vukadinović, prijatelj Plavna, 1000 €
 128. Alfirević Mile, PLAVNO PLET, Veternik, 11000 RSD
 129. "Music Star Production", D.O.O Beorgad, Raka Marić, prijatelj Plavna, 10000 RSD
 130. Kangrga (Opačić) Branka, 2000 RSD
 131. Vukobrat (Dake) Dujo, 100 € (uplata donacije po drugi put)
 132. Đurić Rajko, 3000 RSD
 133. Đurić (Simotović) Stevo, 10000 RSD
 134. Gligić (pok. Steve i Jovanke Vučenović) Tatjana, 50 €
 135. Vukobrat (Dušana - Duje) Maksim, 2000 RSD
 136. Vukobrat (Dušana - Duje) Georgije, 2000 RSD
 137. Veljko (Asan) Savić, 50 €
 138. Alfirević Mile, PLAVNO PLET, DOO, Veternik, 11000 RSD (uplata donacije po drugi put)
 139. Rodić (Marka) Branko, 3000 RSD
 140. Vukobrat Miloš, 2000 RSD
 141. Bursać Petar, Nova Pazove, 1500 RSD
 142. Cimbaljević Nikola, Novi Beograd, 65000 RSD
 143. Kolundžić Radomir, sveštenik iz Berlina, prijatelj Plavna, 6000 RSD
 144. Vasić Ljubiša, Busije, prijatelj Plavna, 100 €
 145. Vasić Ljubica, Busije, prijatelj Plavna, 50 €
 146. Alfirević Sava, Batajnica, 100 €
 147. Novaković Božica, Busije, prijatelj Plavna, 50 €
 148. Vukanović (Savić) Jovanka i Janjić (Savić) Dušanka, 5500 RSD
 149. Rusić p. Obrada Dako, 50 €
 150. Ralf Peqbaher, 2000 RSD
 151. Bjelinić Slobodan, 5000 RSD
 152. Opačić Miloš, Novi Banovci, 5000 RSD
 153. Bursać (pok. Dmitra) Jakov iz Engleske, 100 £
 154. Bursać (pok. Dmitra) Miloš iz Engleske, 100 £
 155. Đurić (Đukić) Marko i Mika, Wisconsin, USA, 100 $
 156. Vukobrat (Dake) Dujo, 10000 RSD
 157. Vukobrat (Dušana – Duje) Maksim, 2000 RSD
 158. Vukobrat (Dušana – Duje) Georgije, 2000 RSD
 159. Dućo i Radovan (Radičić) Đurić, 100 €
 160. Savić (pok. Gliše) Simo, Beograd, 3500 RSD
 161. Bursać Stojan, 100 €
*Imena su upisana hronološki po datumima uplate

Nazad na naslovnu
email: zdplavno@gmail.com
Vojvođanskih brigada 111, Batajnica, Srbija

Molba za pomoć u obnovi crkve Svetog velikomučenika Georgija u Plavnu
Novčani prilozi se mogu uplatiti na račune:
 • Dinarski, na tekući račun ZD Plavno broj računa 205-100696-58
 • Devizni,
  broj računa 00-708-0003729.6
  IBAN RS35205007080003729675
  Svrha uplate: donacija za obnovu crkve
  - Instrukcije za plaćanje u eurima (pročitaj)
  - Instrukcije za plaćanje u dolarima (pročitaj)
  - Instrukcije za plaćanje u funtama (pročitaj)
 • Uplata u kunama, u samoj crkvi, svešteniku u Plavnu


Spisak donatora - 2017/2018.
Spisak donatora - 2017/2018. u Plavnu

Selo Plavno smješteno je u prekrasnoj dolini, samo 18 kilometara od Knina.
Nekada je u tu živjelo preko 2000 ljudi, a danas, prema zadnjem popisu, u Plavnu ih ima svega 260.
Zavičajno društvo Plavno je osnovano 8. januara 2005. godine u Batajnici, Srbiji.
Želja nam je da sačuvamo uspomene na selo Plavno od zaborava i akcijama pomognemo Plavnu koliko je to moguće. Sakupljanjem priloga Plavanjaca i drugih dobronamernih ljudi, obnovljen je krov crkve Svetog Đurđa u selu Plavnu 2012., a 2015. je finansirana i obnova ograde oko groblja.


Na mejl zdplavno@gmail.com možete nam slati tekstove, najave događaja i objavićemo ih na sajtu.