Privreda Plavna

Plavno je naselje sa izrazitim karakteristikama brdsko-planinskog kraja, što je i uslovilo da se od svih privrednih, posebno poljoprivrednih grana, najviše razvijalo stočarstvo, prije svega uzgoj tzv. sitnog zuba (ovčarstvo i kozarstvo) i, uglavnom, srednje intezivna obrada zemlje.

Pred Drugi svjetski rat je izgrađena je centralna osnovna škola i odručna škola u Radljevcu, završen je put preko Došnice, osnovana je poljoprivredna zadruga. U Plavnu je, zahvaljujući prirodnim uslovima, počelo intenzivnije nego u drugim selima da se razvija pčelarstvo, a najviše zasluga pripada tadašnjim učiteljima i sveštenicima.

U Plavnu je sve do zemljotresa sedamdesetih godina prošlog vijeka bilo više mlinova nego u bilo kom drugom selu u okruženju (gotovo svaki zaselak je imao svoj mlin), a broj im se tada smanjio zbog tektonskih poremećaja; vode su počele da mijenjaju tokove, a u prehrani je kukuruzno brašno zamijenjeno pšeničnim. Pšenice u Plavnu nije bilo dovoljno da bi zaposlila raspoložive mlinarske kapacitete, iako je protokom vremena sve više uzgajana.

Jedina veza sa svijetom do sedamdesetih godina 20. stoljeća bila je željeznička pruga Plavno-Knin. Ova pruga je otvorena za promet 25.7.1925. godine. Dužina pruge od Plavna do Knina je bila 22 km, a putovala se oko 40 minuta.
Izgradnja asfaltne ceste dolinom Radljevca uticala je na migraciju stanovnika iz sela u grad, a samim tim i veću obrazovanost i zaposlenost.

Nazad na naslovnu
email: zdplavno@gmail.com
Vojvođanskih brigada 111, Batajnica, Srbija

Molba za pomoć u obnovi crkve Svetog velikomučenika Georgija u Plavnu
Novčani prilozi se mogu uplatiti na račune:
 • Dinarski, na tekući račun ZD Plavno broj računa 205-100696-58
 • Devizni,
  broj računa 00-708-0003729.6
  IBAN RS35205007080003729675
  Svrha uplate: donacija za obnovu crkve
  - Instrukcije za plaćanje u eurima (pročitaj)
  - Instrukcije za plaćanje u dolarima (pročitaj)
  - Instrukcije za plaćanje u funtama (pročitaj)
 • Uplata u kunama, u samoj crkvi, svešteniku u Plavnu


Spisak donatora - 2017/2018.
Spisak donatora - 2017/2018. u Plavnu

Selo Plavno smješteno je u prekrasnoj dolini, samo 18 kilometara od Knina.
Nekada je u tu živjelo preko 2000 ljudi, a danas, prema zadnjem popisu, u Plavnu ih ima svega 260.
Zavičajno društvo Plavno je osnovano 8. januara 2005. godine u Batajnici, Srbiji.
Želja nam je da sačuvamo uspomene na selo Plavno od zaborava i akcijama pomognemo Plavnu koliko je to moguće. Sakupljanjem priloga Plavanjaca i drugih dobronamernih ljudi, obnovljen je krov crkve Svetog Đurđa u selu Plavnu 2012., a 2015. je finansirana i obnova ograde oko groblja.


Na mejl zdplavno@gmail.com možete nam slati tekstove, najave događaja i objavićemo ih na sajtu.